Training Internship USA

O programu

Internship/Training program USA je program stručnog usavršavanja u USA za studente na završnim godinama studija i apsolvente, kao i za svršene studente osnovnih i master studija. Cilj programa je da kandidati steknu neophodno praktično iskustvo iz struke za koju se obrazuju ili su stekli formalno obrazovanje. Pored prilike da steknu neophodno radno iskustvo u USA, kandidati dobijaju priliku i da se upoznaju sa američkom kulturom, da usavrše znanje jezika, da se upoznaju sa načinom poslovanja američkih kompanija. Trajanje programa je do 18 meseci, s tim što program najčešće traje 12 meseci. Ceo program je maksimalno transparentan, jer se radi uz podršku sponzorskih agencija iz USA koje su ovalašćene od strane State Departmenta da se bave ovim poslom. Zadatak sponzorske agencije je: pronalazak odgovarajuće ponude za stručno usavršavanje, izdavanje dokumentacije neophodne za viziranje kao i podrška za svo vreme trajanja programa. Postoje dve vrste programa stručnog usavršavanja: Internship i Training.

Internship

Na ovom programu mogu da učestvuju kandidati koji su na završnim godinama studija, apsolventi ili su diplomirali, ali da od datuma diplomiranja nije prošlo više od 12 meseci.

Training

Na ovom programu mogu da učestvuju kandidati koji su diplomirali, ali je od datuma diplomiranja prošlo više od 12 meseci ili kandidati koji imaju završenu minimalno srednju školu, ali imaju minimalno 5 godina radnog iskustva u struci za koju žele da se usavršavaju.

Proces apliciranja

Prilikom apliciranja na program, prvo se proverava da li kandidat zadovoljava osnovne uslove za učešće na programu (pomenute u prethodna dva odeljka).Ukoliko su ispunjeni traženi uslovi za učešće na programu, kandidat dostavlja svoj CV na engleskom jeziku, koji se prosledjuje sponzorskoj agenciji i nakon toga se zakazuje jedan od dva Skype intervjua koji vas očekuje. U prvom Skype intervju koji se obavlja sa sponzorskom agencijom u USA, utvrdiće se vaše znanje engleskog jezika i par osnovnih informacija o vašem obrazovanju. Nakon toga možete očekivati odgovor od sponzora o uspešnosti intervjua i ponude za koju radnu poziciju bi mogli da konkurišete. Nakon odabira ponude, zakazuje se drugi Skype intervju sa poslodavcem. Ovo je i najvažniji korak u celom procesu apliciranja. Ukoliko uspešno prodjete i ovaj Skype intervju, zvanično se prihvaćeni na program i dobijate Training/Internship plan u kome je jasno definisano gde ćete raditi, šta ćete raditi, koliko ćete biti plaćeni i sve bitne informacije potrebne za rad i boravak u USA. Potpisivanje Training/Internship plana prihvatate ponudu i poččinjete da se spremate za sledeći korak,a to je viziranje.

Viziranje

Prilikom apliciranja za vizu, agencija priprema dokumentaciju i samog kandidata za intervju u ambasadi SAD. Intrevju se obavlja lično u ambasadi SAD i razgovor se vodi isključivo na engleskom jeziku. Kandidat će na samom intervju znati da li mu je viza odobrene ili ne. Ukoliko mu je viza odobrena, kupuje se avio karta i kandidat se sprema za odlazak.

Cene programa

cena programa zavisi od više faktora, a to su: sponzorka agencija u USA preko koje se obavlja program, dužine trajanja programa, vrste programa, ponude....Orjentacione cene programa se kreću od 2800 USD-3700 USD za program u trajanju od 12 meseci.U ovu cenu su uračunati troškovi SEVIS-a, zdravstvenog osiguranja i troškovi sponzorske agencije. U cenu nisu uračunati troškovi viziranja (160 USD), trošak avio karte, trošak prijave na program (10 000 dinara). Dinamika plaćanja je sledeća: prilikom prijave se plaća 10 000 dinara i 500 USD, a ostatak do pune cene programa se plaća nakon potvrde o dobijanju ponude za učešće na programu (posle potvrde o uspešno odradjenom Skype intervjua sa poslodavcem). Tačnu cenu programa kandidat će dobiti prilikom prijave na program i odradjenog prvog Skype intervjua sa sponzorskom agencijom.

Više informacija o samom programu možete dobiti na broj telefona +381 69 70 11 22 ili putem e-maila: info@upoznajsvet.rs

Kontaktirajte nas