Au Pair

O programu

Au Pair program pruža mogućnost da mlade osobe, pretežno devojke, odlaze u USA, u predhodno obezbeđenu porodicu i da u istoj čuvaju decu na period od godinu dana. U slobodnom vremenu devojke su obavezne da se uključe u program doobrazovanja, bilo da se radi o kursu jezika, pohadjanju nastave na koledžu ili univerzitetu ili pak neki specijalistički program - kurs.

Pod dužnostima Au Pair-a se smatraju nega dece i manji kućni poslovi vezani za decu, tu spadaju:

 • Nadgledanje dece i igranje sa decom
 • Budjenje dece ujutru i spremanje za školu
 • Pripremanje obroka za decu
 • Igranje društvenih igara, crtanje
 • Kupanje, presvlačenje i oblačenje dece
 • Spremanje dece na spavanje i obilaženje tokom noći
 • Odvoženje dece u školu i na druge aktivnosti
 • Održavanje urednom dečiju sobu i slaganje stvari za decom
 • Spremanje dečije garderobe za pranje

Da bi učestvovao u Au Pair programu, kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

 • Ima od 18 do 26 godina
 • Voli da brine o deci
 • Ima minimum 200 sati iskustva rada sa decom
 • Poseduje diplomu o završenoj srednjoj školi
 • Dobro znanje engleskog jezika
 • Ne poseduje kriminalni dosije
 • Spreman na život na godinu dana u američkoj porodici
 • Nije bio raniji učesnik Au Pair programa

Kako postati učesnik programa - koraci:

 1. Popuniti aplikaciju
 2. Prikupiti potrebnu dokumentaciju:
  1. Preporuke o radu sa decom
  2. Medicinski pregled
  3. Dokaz da niste osudjivani
  4. Kopija vozačke dozvole i internacionalne vozačke dozvole
  5. Kopija pasoša
  6. 1 pismo o sebi upućeno američkoj porodici
  7. Kopija diploma i sertifikata
  8. Foto album
 3. Slanje vaše aplikacije i dokumentacije u Ameriku i prezentovanje istih američkim porodicama
 4. Kontaktiranje Au Pair-a od strane američke porodice telefonom
 5. Prihvatanje Au Pair-a u porodicu
 6. On line trening Au Pair-a i upoznavanje sa programom
 7. Dobijanje neophodne dokumentacije iz USA
 8. Organizovanje razgovora u ambasadi i dobijanje vize
 9. Organizovanje leta
 10. Spremni za odlazak!

Kandidati koji su zreli, vole rad sa decom, imaju dobre društvene veštine, imaju hobije, imaju dobre odnose u porodici i cene porodične vrednosti su pravi kandidati za ovaj program i umeće da iskoriste sve njegove prednosti!

Troškovi programa

Ukupni troškovi programa su 550 USD + 10 000 dinara. U ovu cenu je uračunata i povratna avio karta.:

 • REGISTRACIJA: 10 000 dinara
 • PRIJAVA (APPLICATION FORM):    100 USD
 • TROŠKOVI USLUGA BANAKA:    65 USD
 • DOPLATA ZA AVIO KARTU:    200 USD
 • DS 2019 OBRASCI:    150 USD
 • SEVIS NUMBER:    35 USD

Kontaktirajte nas