CO-OP Diploma Program (Study and Work) Canada

O programu

Co-Op diploma program Canada je program u trajanju od godinu dana, s tim što kandidati 6 meseci pohađaju određeni smer u okviru koledža, a drugih 6 meseci stiču praktično iskustvo u oblasti za koju se odluče da studiraju. Da bi kandidat aplicirao i učestvovao u Co-Op Diploma program Canada potrebno je da ima između 18 i 37 godina, ima konverzacijsko znanje engleskog jezika i minimum završenu srednju školu. Prilikom apliciranja na program kandidat bira jedan od dva ponuđena smera koja može studirati, a to su: Business managament, Managament in hospitality. Bitno je naglasiti da prethodno obrazovanje i završena srednja škola ne moraju biti iz navedenih oblasti. Po dolasku u Kanadu, polaznici na samom aerodromu dobijaju radnu dozvolu i ta dozvola im omogućava da rade i za vreme prvih 6 meseci koji su namenjeni studiranju. U slobodno vreme polaznici mogu raditi poslove koje sami pronađu i na taj način zaraditi dodatni novac i olakšati sebi studiranje.

Prilikom prijave na program kandidati popunjavaju aplikaciju, potpisuju ugovor i dostavljaju dokumentaciju neophodnu za apliciranje na programa ( kopiju diplome srednje škole na engleskom jeziku, kopiju prve strane pasoša…). Nakon što se dobije potvrda informacija o prijemu na koledz, prikuplja se dokumentacija potrebna za viziranje.

Datumi početka programa

Kandidati mogu aplicirati za program tokom cele godine, s tim što su datumi početka programa unapred definisani. Datumi početka programa u 2019. godini su sledeći:

 • 7. Januar
 • 4. Februar
 • 4. Mart
 • 1. April
 • 6. Maj
 • 3. Jun
 • 2. Jul
 • 29. Jul
 • 3. Septembar
 • 30. Septembar
 • 28. Oktobar
 • 25. Novembar

S obzirom na dužinu trajanja procesa apliciranja i apliciranja za vizu, preporučuje se da se kandidati prijave minimum 3 meseca pre željenog datuma početka programa.

Viziranje

Kada kandidat prikupi svu neophodnu dokumentaciju za viziranje i kada dobije od koledža prismo o prihvatanju (Letter of Aceptance), pristupa se procesu viziranja. Proces viziranja se može izvesti na dva načina: elektronski-on line ili slanjem dokumenata u papirnoj formi u Kanadsku ambasadu u Beču.I za jedan i za drugi način se plaća taksa za obradu zahteva za vizu u iznosu od 150 CAD i ona je nepovratna i u slučaju odbijanja za vizu.

On-line apliciranje za vizu je lakši, jeftiniji, jednostavniji i konforniji način apliciranja. Kandidat dobija user name i password za pristup svom nalogu na kome može pratiti proces viziranja. Kada dobije obaveštenje da mu je viza odobrena, šalje pasoš u ambasadu u Beč, da bi mu viza i fizički bila stavljena u pasoš. U slučaju ne dobijanja vize, kandidat dobija pismo u kome su objašnjeni razlozi za odbijanje vize.Ako se opredelite za ovaj način apliciranja za vizu, agencija vrši apliciranje za vas.

Prilikom slanja dokumenta u papirnoj formi, dokumenta se šalju u ambasadu u Beč.

Smeštaj

Kandidatima je u ponudi više opcija za smeštaj za vreme trajanja programa. Kandidati nisu uslovljeni korišćenjem smeštaja koji obezbedjuje koledž, već smeštaj mogu pronaći u sopstvenoj režiji, mogu biti smešteni kod prijatelja, rodjaka i sl. U slučaju da ne mogu da pronadju smeštaj u sopstvenoj režiji, koledž im može pomoći da pronadju smeštaj.Koledž saradjuje sa agencijama ya nekretnine koje se bave poslovima pronalaska smeštaja za kandidate. Ovo je opciona usluga i ona se dodatno plaća.Iskustva naših kandidata pokazuju da je većina uspale da smeštaj pronadje u sopstvenoj režiji uz pomoć prijatelja, pretragom na internetu i sl...

Cena programa i način plaćanja:

Cena programa iznosi 7270 CAD i 10 000 dinara za smer Business management i 7570 CAD i 10 000 dinara za smer Hospitality management.

Plaćanje se vrši u 5 jednakih rata, s tim što se prve dve rate plaćaju pre apliciranja za vizu, a ostale tri se plaćaju nakon odlaska u Kanadu, direktno koledžu.

Uplata se vrši u dinarima po gornjem (prodajnom) kursu Erste banke na dan uplate. Pod cenom programa se podrazumeva školarina za pohađanje nastave na koledžu. Troškovi udžbenika i nastavnog materijala, troškovi smeštaja, hrane, avio karte, troškovi viziranja i ostali nespomenuti troškovi nisu uračunati u cenu programa.

Ostale informacije o programu

Koledž je spreman, u skladu sa svojim mogućnostima, da kandidatu izađe u suret, ukoliko kandidat ima neke specifične zahteve. Nastavno osoblje koledža shvata da odlazak u Kanadu i studiranje na njihovom koledžu predstavlja veliki kulturološki šok za kandidate i spremni su da maksimalno izađu u susret kandidatima i njihovim zahtevima.Kandidatima se opciono nude i druge mogućnosti kako bi im se olakšao početak u novoj sredini. Tako koledž nudi opcije dočeka na aerodromu, pomoć prilikom pronlaska smeštaja i sl. To su opcione usluge, koje se dodatno plaćaju, ukoliko je kandidat zainteresovan za njih.

Više informacija o samom programu možete dobiti na broj telefona +381 69 70 11 22 ili putem e-maila: info@upoznajsvet.rs

Kontaktirajte nas